Class A1 EN ISO 17225-2:2014

ДЪРВЕНИ ПЕЛЕТИ

СЪСТАВ: БОР И БУК

ПАРАМЕТЪР СТОЙНОСТ МЕРНА
ЕДИНИЦА
КАЛОРИЧНОСТ ≥ 4.6 KWh/kg
ДИАМЕТЪР 6 mm
ДЪЛЖИНА 3.15 ≤ L ≤ 40 mm
ВЛАГА(ОБЩА) ≤ 10 %
ПЕПЕЛ(НА СУХО ГОРИВО) ≤ 0.7 %
СЯРА(НА СУХО ГОРИВО) ≤ 0.04 %
ХЛОР ≤ 0.02 %m/m
АЗОТ ПО КЕЛДАЛ ≤ 0.3 %

ЛЮЦЕРНОВА ГРАНУЛА

СЪСТАВ СТОЙНОСТ МЕРНА
ЕДИНИЦА
ЛЮЦЕРНА 100 %
ДИАМЕТЪР 6 mm