Интересно


Ползите и предимствата от използването на пелетите като гориво са редица, но някои от тях са: 

 • Произвеждат се от дървесни стърготини, компресирани под високо налягане, 100% натурални, не се използват никакви химически добавки, което ги прави по-малко опасни от другите изкопаеми горива;
 • Може да се използват при производството на електрическа енергия;
 • Системите за горене на пелети са най-чистата система за горене в сравнение със системите с твърдо гориво;
 • Отделянето на пепел е много ниско, приблизително 0,5 - 1%, тази норма варира между 10 и 50% при другите горива, което води до загуба на енергия.
 • Дървесните пелети са рафинирана биомаса, достъпна по целия свят;
 • Дървесните пелети са много лесни за транспортиране;
 • Няма опасност от отравяне като при въглищата
 • Заемат много по-малко място за съхранение от дървата за огрев и въглищата;
 • Не изискват допълнителна обработка като дървата за огрев;
 • Времето за изгаряне е по-дълго в сравнение с дървата за огрев;
 • По-малка влажност и по-голяма плътност на пелетите в срванение с дървата за огрев
 • Ефективността е до 95%;
 • Не образуват шлака;
 • Не запушват комините и не образуват нагар;
 • В котелното помещение няма дим и прах;
 • Дървесните пелети са чист вид гориво, без въглероден диоксид.
 • За производството на пелети не е необходимо да се изсичат гори; Те се произвеждат от дървесни отпадъчни маси. По този начин се допринася за опазване на околната среда;
 • Видове уреди за отопление с използване на дървесни пелети: горелки, камини, котли, топловъздушни генератори

Ето някои съвети, които ще ви помогнат да установите, дали са качествени пелетите:

 • Гранулите трябва да са еднородни;
 • Цветът им, както и миризмата, трябва да са близки до цвета и миризмата на изходната дървесина;
 • Ако миризмата е различна, това вероятно се дължи на добавяне на слепващи вечества, което означава, че пелетите не са с високо качество;
 • При натискане гранулата не трябва да се разсипва (не е проблем, ако се разчупи, но не трябва да се разпада).

 

източник: Пелетен център